ของเล่นเสริมทักษะเด็กแรกเกิดถึง 12 เดือน

เด็กแรกเกิดนั้นเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องมาจากความบอบบางของร่างกาย ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนเด็กมีอายุ 12 เดือนจะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาของเล่นเสริมทักษะมาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาการทักษะของเด็กด้วยอีกทางหนึ่ง

          เด็กในวัยนี้มักจะมีพัฒนาการและวิธีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต่างกันตามช่วงอายุค่อนข้างมาก คือเด็กจะมีพัฒนาการใหม่ๆในทุกเดือน พ่อแม่เองจึงต้องหากิจกรรมหรือของเล่นเสริมทักษะที่เหมาะสมกับพัฒนาการในช่วงนั้นๆของตัวเด็กด้วย โดยเด็กจะมีพัฒนาการดังนี้

  • เด็กแรกเกิด – 1 เดือน จะสามารถสบตาและส่งเสียงในลำคอตอบสนองได้ ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือตุ๊กตากล่อมนอนหรือตุ๊กตาดนตรีที่มีจังหวะช้าๆสบายๆเนื่องจากเด็กวัยนี้ตกใจได้ง่าย
  • เด็กวัย 1 เดือน – 2 เดือน เด็กวัยนี้สามารถยิ้มตอบหรือยิ้มทักทายได้ มักจะมองหาสิ่งที่มีเสียงและสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือโมบายที่มีสีสันสวยงาม แต่สีก็ควรตัดกันชัดเจนเพราะเด็กในวัยนี้ยังมองเห็นได้ไม่ชัดนัก
  • เด็กวัย 3 เดือน – 4 เดือน นอนคว่ำได้ สามารถตอบโต้เสียงพ่อแม่ได้ สามารถแยกเสียงพูดกับเสียงอื่นๆได้ ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือของเล่นบีบมือที่มีเสียง ของเล่นเขย่ากรุ้งกริ้ง
  • เด็กวัย 5 เดือน – 6 เดือน สามารถจำหน้าพ่อแม่ได้ หันตามการเรียกชื่อได้ สามารถคลานโดยเอาท้องติดพื้นหรือแสดงอารมณ์ออกมาได้ ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือของเล่นที่เด็กเขย่าเล่นเองได้และมีขนาดใหญ่กว่าปาก
  • เด็กวัย 7 เดือน – 8 เดือน เด็กสามารถส่งเสียงพยางค์เดียวได้ มีการการกลัวคนแปลกหน้าแต่ติดคนเลี้ยงดู นั่งหลังตรงได้ ทรงตัวได้โดยไม่ต้องค้ำยัน ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือหนังสือหรือกระดาษ ของเล่นที่เป็นปุ่มขนาดใหญ่
  • เด็กวัย 9 เดือน – 10 เดือน สามารถคลานและหาที่เกาะเพื่อยืนขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมองหาและหยิบจับสิ่งของได้ ส่งเสียงได้หลายพยางค์มากขึ้น ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือแผ่นรองคลานที่จะช่วยให้เด็กยืนและคลานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
  • เด็กวัย 11 เดือน – 12 เดือน สามารถเข้าใจเสียงห้าม เลียนแบบท่าทางต่างๆได้ และสามารถหยับจับสิ่งของเข้า – ออกกล่องได้ด้วยตนเอง ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะเด็กในช่วงนี้คือรถผลักเดิน คอกกั้น แผ่นรองคลาน

การที่เด็กจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้ดีหรือไม่นั้น ของเล่นเสริมทักษะเป็นแค่อีกตัวช่วยหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญคือตัวเด็กและการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของพ่อแม่เด็กที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนาของตัวเด็กเอง